friskola-logo.png

start blogg om oss nya skolan Skola Förskola Fritids Kontakt
Förskoleklass Åk1 Åk 2 Åk3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Elevråd Köket

Elevråd

På Ramlösa friskola har vi ett elevråd med två representanter från varje klass.

Elevrådet diskuterar och föreslår sådant som eleverna på skolan tycker är viktigt.

Det elevrådet beslutar, framförs sedan till skolans ledning som tillsammans med elevrådet ser till att förändringar och förbättringar kan genomföras.

om-oss.jpg


Ramlösa Friskola - Magnoliagatan 5 - 256 68 Helsingborg - 042-29 38 51

Copyright © Ramlösa Friskola. All rights reserved. | website created by studio-e.se