friskola-logo.png

start blogg om oss nya skolan Skola Förskola Fritids Kontakt
Förskoleklass Åk1 Åk 2 Åk3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Elevråd Köket

Skola

Ramlösa friskola har i dag skolverksamhet från förskoleklass till årskurs 6.

Sammanlagt går 160 elever på skolan. Alla klasser har en klassansvarig pedagog,

en klasslärare, som är behörig för undervisning i just sin klass.

Våra pedagoger samarbetar över gränserna, vilket gynnar och stimulerar både de elever som behöver extra tid för inlärning och de elever som behöver utmanas lite extra i undervisningen. Eleverna får mycket vuxentid eftersom våra klasser är relativt små. Skolans ”litenhet”

ger trygghet och gör att vi lättare upptäcker om det är någon som inte mår bra eller

behöver extra stöd.

om-oss.jpg


Ramlösa Friskola - Magnoliagatan 5 - 256 68 Helsingborg - 042-29 38 51

Copyright © Ramlösa Friskola. All rights reserved. | website created by studio-e.se