Solen har påbörjat sitt nya tema om barnkonventionen. Vi har sett filmer och läst sagor om de olika rättigheterna. Har haft olika diskussioner om kring detta.