Denna veckan är det friskvårdsvecka! Förskolan ska verka för att barns erfarenheter av lärandet och undervisningen också främjar deras hälsa och välbefinnande. Vi kommer tillsammans med barnen samtala om vikten av att röra på sig, goda matvanor och att vila sin kropp. ”vad behöver vår kropp för att må bra? Vi tränar för att få bättre kroppskontroll genom olika motoriska övningar. För att barnet ska kunna utveckla sitt rörelsemönster behöver de sätta de motoriska grunderna. När grunden är satt kommer de känna sig trygga att vara med i olika fysiska lekar.