Bakom en av våra julgranskulor fick barnen ett uppdrag att rimma på ordet luva. Dessa ord kom barnen på: luva, tuva, tjuva, gruva, muva, stuva, ruva, rödluva, fuva, snuvan.