Vi har ändrat lite i våra miljöer utifrån barnens intresse och val av lekar. Byggis har fått ett eget rum så byggen kan sparas och byggas vidare på under dagen/veckan. Vi har fått en liten hemvård där bebisar och kök tar plats. Vår ateljé har fått större ytor och fler platser att pyssla vid.