Vi arbetar mycket med matematik just nu på många olika sätt. Vi har tillverkat en del material för att utmana barnen i detta. Bra med tillgång i vår ”Lada” som vi fixat till och blivit så bra😍
Läroplan i förskolan:

-förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal mm..