OM OSS

En liten förskola och skola för alla

Ramlösa friskola är en liten, mysig skola med 160 elever. På vår förskola Hustomten har vi 110 barn i verksamheten. Våra barngrupper och klasser är förhållandevis små vilket gör att varje barn på förskolan och elev i skolan får mer tid tillsammans med våra pedagoger.

​Ramlösa friskola är känd för sin positiva atmosfär, sina engagerade pedagoger och för att väl förbereda sina elever inför fortsatta studier. För barn som gått på vår förskola är det naturliga steget att fortsätta i vår skola när man fyller 6 år. Vår förskola ligger på Gustavslund och skolan på Ramlösagården.

 

​Till Ramlösagården går det lätt och snabbt att ta sig från andra delar av Helsingborg, bland annat finns flera cykelvägar.

För oss är det viktigt att ditt barn ska trivas, men också att du som förälder ska känna dig trygg i ditt beslut att välja Ramlösa friskola. Därför värdesätter vi föräldrar som är engagerade och som vill göra ett aktivt val av förskola och skola.

Våra engagerade pedagoger 

Alla pedagoger på Ramlösa friskola – både i förskolan och i skolan – är utbildade med behörighet för sin åldersgrupp. Gemensamt för alla är att de liksom skolans övriga personal är engagerade i verksamheten. Vår personal utbildar sig fortlöpande för att utöka sin kompetens och sitt kunnande med syfte att på bästa sätt kunna tillgodose varje barns och elevs behov.