HISTORIA

Allt började 1989

Ramlösa friskola har sitt ursprung i Hustomtens förskola, som bildades som ett personalkooperativ 1989. Sedan dess har förskoleverksamheten vuxit och i dag finns sju avdelningar fördelade på tre enheter med sammanlagt 110 barn. ​Knappt tio år senare, 1997, startades skolverksamheten som sedan 2003 har sina lokaler på Ramlösagården.

​På skolan går i dag runt 160 barn från förskoleklass till klass 6. Vår målsättning är att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det blir möjligt med mindre klasser där varje barn blir sett och får mer vuxenkontakt än i större grupper. På skolan finns även fritidsverksamhet.

Att ha sina barn på Ramlösa friskola kostar inget. Vår verksamhet finansieras av skattemedel, den skolpeng som Helsingborgs kommun anslår för alla elever, oavsett om de går i den kommunala skolan eller har valt att gå på en friskola.

För barn som går på vår förskola betalar man en månadsavgift som är lika stor som om man haft sitt barn på en kommunal förskola.

På Ramlösa friskola har vi en ledningsgrupp som sköter den dagliga verksamheten. Den består av Lisa Meviken, som är rektor och skolchef, Ingrid Mathiasson, som är rektor på förskolan och Mikael Meviken, som är den som håller i ekonomin och driften av verksamheten.

Ramlösa friskola står fria från politiska, religiösa eller andra intressen. Ramlösa friskola drivs i dag som ett aktiebolag.