FRITIDS

På fritids är det alltid barnens egna intressen och behov som är utgångspunkten. Här skapar vi vardagliga situationer där barnet på ett naturligt sätt kan utmanas i sitt eget lärande.

​Utifrån gruppen skapar vi också goda förutsättningar för att relationer barn emellan och mellan barn och vuxna skall uppstå. En mötesplats där barnet kan utveckla sin egen identitet samtidigt som den sociala kompetensen kan utvecklas i samspel med andra.

​Det handlar om ett medvetet förhållningssätt där vi i fritidsverksamheten vill erbjuda möjligheten till ett mer självständigt utforskande av omvärlden och den egna förmågan. En fritidsverksamhet där vi vill skapa en meningsfull fritid för alla.