VÄRDEGRUND OCH TRIVSELREGLER

På Ramlösa friskola och förskola har personal och arbetsledning arbetat fram en gemensam värdegrund som är övergripande för hela vår verksamhet. Den består av fyra huvudpunkter:

Värdegrund


 

Alla människors lika värde

Det betyder att vi:​

 • är en demokratisk förskola och skola
 • skapar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etisk bakgrund
 • värnar och respekterar olika kulturer
 • är lyhörda för föräldrars och barns åsikter och önskemål​

 

Respekt och hänsyn

Det innebär att:

 • alla vuxna i barnens omgivning är goda förebilder
 • alla använder ett språk som är välvårdat
 • vi skapar en miljö där medkänsla är ett naturligt inslag
 • vi tar ansvar för varandra och vår gemensamma arbetsmiljö​

 

Upptäckarglädje och nyfikenhet

Det innebär för oss att:

 • vi som arbetar på Ramlösa friskola är positiva och visar lust för vårt arbete, ​så sätt blir vi positiva förebilder för vår omgivning
 • vi uppmuntrar barnen till nyfikenhet och spontanitet
 • vi erbjuder ett varierat utbud av material och upplevelser​

 

Trygghet

Är ett resultat av vår värdegrund. Därför vill vi skapa en miljö där alla – barn, föräldrar, personal och arbetsledning – känner sig trygga och har förtroende för varandra

 

Trivselregler


 

 • Vi hjälper varandra och ser till att alla är trygga och har det bra
 • Vi respekterar alla barn och vuxna på skolan, vilket innebär att vi pratar trevligt till och om varandra
 • Vi bryr oss om varandra och ingen ska behöva vara ensam eller utanför, varken i klassrummet eller på rasterna
 • Vi hälsar på varandra när vi möts och lyssnar när någon pratar
 • Vi stannar inom skolgårdens gränser
 • Vi låter våra kompisar arbeta i lugn och ro
 • Vi är rädda om skolan och sakerna som finns på skolan, detta innebär att vi hjälps åt att hålla det städat och trevligt runt omkring oss
 • Vi skrattar med varandra och inte åt varandra

 

Tänk på att alla är perfekta, fast på olika sätt! Dessa trivselregler är sammanställda utifrån alla klassers egna regler.