VÄRDEGRUND OCH TRIVSELREGLER

På Ramlösa friskola och förskola har personal och arbetsledning arbetat fram en gemensam värdegrund som är övergripande för hela vår verksamhet. Den består av fyra huvudpunkter:

Värdegrund


 

Alla människors lika värde

Det betyder att vi:​

 • är en demokratisk förskola och skola
 • skapar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etisk bakgrund
 • värnar och respekterar olika kulturer
 • är lyhörda för föräldrars och barns åsikter och önskemål​

 

Respekt och hänsyn

Det innebär att:

 • alla vuxna i barnens omgivning är goda förebilder
 • alla använder ett språk som är välvårdat
 • vi skapar en miljö där medkänsla är ett naturligt inslag
 • vi tar ansvar för varandra och vår gemensamma arbetsmiljö​

 

Upptäckarglädje och nyfikenhet

Det innebär för oss att:

 • vi som arbetar på Ramlösa friskola är positiva och visar lust för vårt arbete, ​så sätt blir vi positiva förebilder för vår omgivning
 • vi uppmuntrar barnen till nyfikenhet och spontanitet
 • vi erbjuder ett varierat utbud av material och upplevelser​

 

Trygghet

Är ett resultat av vår värdegrund. Därför vill vi skapa en miljö där alla – barn, föräldrar, personal och arbetsledning – känner sig trygga och har förtroende för varandra

 

Trivselregler


 

 • Vi respekterar alla barn och vuxna på skolan, vilket innebär att vi pratar trevligt till och om varandra
 • Vi bryr oss om varandra och ingen ska behöva vara ensam eller utanför, varken i klassrummet eller på rasterna
 • Vi hälsar på varandra när vi möts och lyssnar när någon pratar
 • Vi stannar inom skolgårdens gränser
 • Vi låter våra kompisar arbeta i lugn och ro
 • Vi är rädda om skolan och sakerna som finns på skolan, detta innebär att vi hjälps åt att hålla det städat och trevligt runt omkring oss
 • Vi skrattar med varandra och inte åt varandra
 • Den gyllene regeln ”Gör mot andra som du vill att de ska göra mot dig”

Tänk på att alla är perfekta, fast på olika sätt! Dessa trivselregler är sammanställda utifrån alla klassers egna regler.