FÖRÄLDRARÅD

​Vi har ett föräldraråd på Ramlösa friskola och ett på Hustomtens Förskola med en föräldrarepresentant från varje klass/avdelning. Syftet med föräldrarådet är att vara ett forum för dialog mellan föräldrar och skola/förskola för att främja skolans/förskolans utveckling och se till att både elever och personal mår bra. Föräldrarådet träffas två gånger per termin.

F-klass

​Rebecca Tiller

Årskurs 1

Omar Haddouche

Årskurs 2

André Ljung

Årskurs 3

Jenny Nettersand

Årskurs 4

​Anna Dellenvall

Årskurs 5

Anna Perlis

Årskurs 6

Krister Draxö

Solstrålen

Haitem Al-Ghazali

Regnbågen

Sophia Nerringer

Mångubben

Daniel Leo

Stjärnskottet

Johanna Marie

Kometen/Solen

Marcus Lindsjöö

Kometen/Stjärnorna

Ylva Lindström

Kometen/Skolsolen

Åsa Eriander