SKOLA

Ramlösa friskola har i dag skolverksamhet från förskoleklass till årskurs 6. Sammanlagt går 160 elever på skolan.

Alla klasser har en klassansvarig pedagog, en klasslärare, som är behörig för undervisning i just sin klass. Våra pedagoger samarbetar över gränserna, vilket gynnar och stimulerar både de elever som behöver extra tid för inlärning och de elever som behöver utmanas lite extra i undervisningen. 

Eleverna får mycket vuxentid eftersom våra klasser är relativt små. Skolans ”litenhet” ger trygghet och gör att vi lättare upptäcker om det är någon som  inte mår bra eller behöver extra stöd. Vår värdegrund genomsyrar hela vår verksamhet och alla barn ska känna samhörighet och trygghet.