FÖRSKOLEKLASSENS BLOGG

Färgjakt

Idag var klassen på färgjakt vid tennisbanorna. Det gällde att hitta rätt färg till färgkartan som gick i höstens färger. Så duktiga elever som samarbetade jättebra i sina grupper och hittade alla nyanser.