HUVUDBLOGG

Öppet hus och julmarknad

I år kunde vi återigen ha vårt öppna hus med tillhörande julmarknad. Vi valde dock att ha det Corona-anpassat med att förlägga julmarknaden utomhus och eleverna visade upp sig inför publik på vår multiarena. Eleverna hade lektioner och förberedelser inomhus i sina...

läs mer

Fritidsnytt-fritids egna tidning!

Här nedan i bifogad länk kan ni komma vidare till fritids egna tidning. En intressant och innehållsrik tidning som sammanfattar på ett överskådligt sätt vad man gör på fritids just nu. Vår fantastiska personal har tillsammans med fritidsbarnen jobbat med detta nu...

läs mer

Procivitas natur-elever håller lektion

Idag fick vi besök av Procivitas Natur-elever som höll i en spännande och lärorik lektion inför våra åk 4. Vi fick vara med om Alien-vätska, spökgas, mystiska ballongen och en eldshow. Allt började med en förevisning praktiskt och förklarades teoretiskt till lyssnande...

läs mer

När vaccinet kom till skolan

Idag har våra åk 6 fått besök av Centrumläkarna för att bli vaccinerade mot Covid-19. Efteråt fick eleverna sitta kvar i 15 minuter för ev observation mot någon reaktion. Allt verkar ha gott smidigt och bra till utan några större problem 🙂

läs mer

Brandövning

Idag hade vi brandövning på skolan. Allt förlöpte väl och alla skolklasser skötte det utmärkt! 🙂 Först full aktivitet i kapprummen innan alla samlades på sina respektive platser ute på skolgården och inräkning kunde ske.

läs mer

Matrådet sammanträder

Mötet inleddes med att prata om innebörden av att vara matrådsrepresentant, att man representerar sin klass och för klassens talan. Man repeterade också syftet med matrådet dvs att skapa en förståelse kring de regler och bestämmelser som omger skolmåltiderna...

läs mer

Personalen mot åk 6 i utebandy

Som ett avslutande moment i friskvårdsveckan gick idag årets match i utebandy mellan personal och åk 6. Det var en taggad personal, laddade till bristningsgränsen, som utkämpade en tapper match mot ett svårspelat åk 6 och en entusiastisk publik! 🙂  

läs mer

Utedisco på rasten

Vår friskvårdsvecka har varit intensiv. Idag hade vi ett härligt utedisco på rasten under förmiddagen.

läs mer