FÖRSKOLA

På förskolan lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten utformas med utgångspunkt från barnen i gruppen, där barnens nyfikenhet, fantasi, kreativitet och lust att upptäcka stimuleras.

Hustomtens förskola på Gustavslund är organiserad i två hus. På Markegångsgatan 108 finns Solhuset och Stjärnhuset.
 – I Stjärnhuset finns avdelningarna Mångubben, en syskonavdelning för barn mellan tre och fem år och Stjärnskottet, en småbarnsavdelning för barn mellan ett och tre år. Arbetssättet på Stjärnhuset är inspirerat av Reggio Emiliapedagogiken. Man arbetar med olika tema som bestämts utifrån barnens intressen och frågeställningar
 – I Solhuset finns avdelningarna Solstrålen för barn mellan ett och tre år och Regnbågen för barn mellan tre och fem år. På avdelningen Solstrålen arbetar man mycket med att få alla barn trygga i barngruppen och på förskolan, något som är särskilt viktigt inte minst för de allra minsta när de börjar i förskolan. På avdelningen Regnbågen är stor del av verksamheten förlagd ute, oftast i närområdet men ibland åker man buss till andra delar av Helsingborg.

​Till Hustomtens förskola hör dessutom Kometen, som ligger inne i ett mysigt bostadsområde. Det är en liten enhet med barn i åldrarna ett till fem år. En stor del av verksamheten är förlagd ute och barnen delas in i grupper, som är ute efter ålder och mognad.

​På promenadavstånd från Hustomtens förskola ligger Ramlösa brunnspark och Jordbodalen, två underbara grönområden som vi ofta besöker. I direkt anslutning till förskolan finns också en stor, allmän lekplats som vi ofta använder.

Våra öppettider är:

Gustavslund 06:30 – 18:00

Kometen 06:30 – 17:30