ELEVHÄLSA

Elevhälsoteamet på Ramlösa friskola består av rektor, specialpedagog, skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog. Skolkurator tas in vid behov. Elevhälsoteamets uppgift är att arbeta förebyggande och ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras fysiska och psykiska hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Elevhälsan omfattar även hälsokontroller och enskilda sjukvårdsinsatser.​