KÖANMÄLAN TILL RAMLÖSA FRISKOLA

Här kan du anmäla ditt barn till Ramlösa Friskola, skolan. Kö-kommunikationen sköts framförallt via e-post så tänk därför på att hålla era uppgifter aktuella och lämna en e-postadress som ni vet kommer vara aktiv under en längre period. Ansvar för att era uppgifter hålls uppdaterade och aktuella är ert.

OBS! Om ansökan görs via mobil eller platta måste man scrolla för att fylla i hela dokumentet. Görs ansökan via en dator ser man hela formuläret direkt.

Skolan tar emot barn från förskoleklass till årskurs 6.

Vi har följande kriterier när vi erbjuder plats:

  1. Barn som är inskrivna på Hustomtens Förskola
  2. Syskonförtur
  3. Anmälningsdatum

Köregler

Ramlösa Friskola har begränsat antal elevplatser. Om antalet elever som önskar gå på skolan överskrider antalet lediga platser, placeras dessa i kö enligt datum för anmälan.

Förtur har i första hand de barn som är inskrivna på Hustomtens Förskola. I andra hand har de barn förtur vilka har syskon som är inskrivna på skolan. Förtur garanterar inte plats på skolan utan även där gäller datum för anmälan.

 

Om du har frågor rörande vår verksamhet eller om ingen bekräftelse har erhållits på anmälan så kontakta oss på 042-29 38 51 eller ansvarig för kön lisa@ramlosafriskola.se