VÅRT SYNSÄTT

Varje elev är unik! På Ramlösa friskola och förskola arbetar vi utifrån ett antal ledord, som vart och ett utgår från att varje barn är unikt och har alldeles egna unika förutsättningar. Med utgångspunkt från dessa ledord kan vi skapa goda förutsättningar för att ditt barn ska få en bra och trygg tid i förskolan och under de sex första åren i skolan. 

Kunskap

​Vårt viktigaste uppdrag är att förmedla kunskap, inte bara kunskap för stunden utan kunskap som man har nytta och glädje av under hela livet. Vi visar också på de verktyg som gör lärandet lättare, roligare och mer framgångsrikt, och som gör det möjligt för varje elev att utifrån sina förutsättningar ta nästa steg i kunskapstrappan. Alla barn har rätt att känna stolthet över sina framsteg. Stora eller små har ingen betydelse.

​Trygghet

​Att känna sig trygg, att våga lita på varandra är en annan förutsättning för att man ska trivas och för att man ska kunna lära sig nya saker. På Ramlösa friskola visar vi omtanke om varandra och ser på så sätt till att alla får goda förutsättningar att växa.

Glädje

Barn är nyfikna till sin natur, vill upptäcka och lära sig nya saker. Vi vill stimulera den nyfikenheten. Det ska helt enkelt vara roligt att gå till förskolan, skolan och fritids. 

Lika värde

​Eftersom alla människor är unika har alla människor också lika värde. På vår förskola och skola är det en självklarhet bland såväl barn som personal. Vi är måna om att ingen är ensam eller lämnas utanför. Vill du läsa våra likabehandlingsplaner, klicka på länken nedan.

​Engagemang

Engagerade pedagoger är en förutsättning för att det ska vara roligt och utvecklande att gå i förskolan eller skolan och för att kunna lära sig nya saker. Våra pedagoger, liksom skolans övriga personal, brinner för sina uppgifter och gläds med barnens framgångar.

​Synlighet

​Alla barn har rätt att bli sedda, uppmärksammade och få stimulans. Vår uppgift är att hjälpa alla elever att utveckla just sin förmåga. Utgångspunkten är att alla är bra på något och att alla kan lära och utvecklas.

​Inflytande

​Vi tycker det är viktigt att lyssna på våra förskolebarn och elever. På så sätt får vi veta att de trivs, samtidigt som vi får reda på olika önskemål och förslag som kan göra vår förskola och skola bli ännu lite bättre. Vi är övertygade om att den som blir lyssnad på och får ansvar också tar ansvar.
Vi ser det också som angeläget att ta tillvara på föräldrarnas idéer och kunskaper som kan inspirera oss att ytterligare utveckla vår verksamhet.