3-i rad är en morgonaktivtet på fritids innan skolstart.