Idag var tre elever från Procivitas på besök hos oss i årskurs 5 för att hålla i en workshop med fokus på hållbar utveckling. Dessa tre elever, tillsammans med flera, driver en ideell organisation som heter Nucleus Green. Nucleus Green vill öka kunskaperna kring hållbar utveckling och deras syfte är att främja just barn och ungdomars intresse för biologi och ett mer hållbart miljötänk. Under dagens workshop fick barnen delta i diskussioner om hur mat, utsläpp och skräp påverkar vårt klimat. Eleverna bidrog med kloka tankar som ledde till goda diskussioner kring hur vi alla kan bidra till en hållbar utveckling.