Hela vecka 43 har stjärnorna  fokuserat på Fn. 🇺🇳
Vi har läst boken ”Alla barns rätt”. Den förklarar Barnkonventionen på ett enkelt sätt med bilder och kort text. Vi har också tryckt händer som ska föreställa löv till ett träd.  Vi pärlade ett armband med olika färger där varje färg betyder en rättighet. Se på bild nedan. 

Vi har gjort en mindmap om barns rättigheter och barnen har fått klistra och berätta vad de tror barn behöver för att må bra. Tillsammans kom vi tex fram till att man ska äta, sova, inte slåss, leka på lekplats, ha en familj, rätten till ett namn m.m. Vi pratade om hur viktigt det är att vi ser varandra, att säga hej och hejdå till varandra och använda kompisens namn.