Fortsatt skapande av elevernas fulmonster. Så fantastiska och kreativa elever vi har. Här har eleverna själv designat och färdigställt sitt egna projekt. De som inte gjorde fulmonster designade egna julkort med kärleksfulla budskap.