Vi förbereder nu för advent. Paketen är inlämnade och vår egen snäll kalender är tillverkad. Nu ser vi fram emot härliga sista veckor på denna terminen.