Fredag och disco på gården. Barnen väljer vilka låtar vi ska dansa till . samlingen som vi har innefattar sång om veckan, sång om kompisarna och ordbild med foto på barnen lägger vi upp så vi ser vilka kompisar vi saknar . Vi går igenom dagen med bilder så barnen blir förbereda på dagens aktiviteter. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser,tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.( Lpfö18 s. 14)

Halloween fest med bus mat från vår mat Stina☀️🎃