Idag arbetade vi med en utav de fem lässtrategierna. Denna lässtrategi kallas “att förutspå”. Eleverna fick fem olika böcker och fem olika textutdrag från de olika böckerna. Elevernas uppgift var att lista ut vilket textutdrag som hörde till vilken bok. Detta listade eleverna ut genom att använda sig av lässtrategin “att förutspå”. De tittade på framsidan, baksidan, läste titel och text på baksidan för att finna ledtrådar som matchade något som stod i textutdragen. Aktivt arbete och härligt samarbete!