Vi tränar engelska på olika sätt. Vi repeterar ord i kör, vi snurrar på hjulet, vi spelar memory. Allt för att bygga upp vårt engelska ordförråd. Eleverna har fått rita sina rum och sen skriva meningar t ex ”I have a blue carpet” och dessa meningar har de fått läsa upp för en kompis.