Firandet av FN-dagen fick avsluta vårt tema om “barn i världen. Vi har övat på världsdelarna, skrivit faktatexter om olika länder och läst om barn i olika delar av världen. Idag tittade vi närmre på FNs barnkonvention och diskuterade olika intressanta frågeställningar.