Vi har introducerat en ny artikel från barnkonventionen “Rätt att uttrycka sina åsikter”. Tillsammans tittade vi på två olika bilder och var och en fick berätta vad de såg, då uppmärksammade barnen att de såg olika saker fast att de tittade på samma bild.

Denna veckan har vi besökt och busat i “Trollskogen”, det blev mycket lek bland annat tågresor och kurragömma bland träden.

För att förtydliga vår rättighet introducerade vi våra ”talpinnar” Vilket innebär att barnen som har talpinnen får lov att prata, dessa kommer användas i våra samlingar bland annat. Detta för att låta alla barn både träna på att prata i grupp, bli lyssnad på och samtidigt respektera andra.