Tillsammans har eleverna på fritids idag skrivit egna små berättelser. Eleverna delades in i olika grupper, och varje grupp fick en liten burk med berättartärningar. Utifrån vad träningarna visade, skulle eleverna skapa en liten berättelse. Det blev många bra berättelser med mycket fantasi.