Idag invigde Cirkel måndagens utevistelse på den nyrestaurerade lekplatsen på Birkagatan. Härligt med massor av nya roliga lekredskap.