Idag har alla elever på fritids jagat bokstäver ute vid tennisbanorna. Uppdraget var att leta efter tolv bokstäver som fanns på tolv gula kort, dessa kort fanns upphängda i närheten av tennisbanan. Utav dessa tolv bokstäver skulle eleverna sedan bilda tre ord. Orden hade en viss anknytning till påsken, och alla klarade av detta utan problem.