Idag hade vi brandövning på skolan. Allt förlöpte väl och alla skolklasser skötte det utmärkt! 🙂

Först full aktivitet i kapprummen innan alla samlades på sina respektive platser ute på skolgården och inräkning kunde ske.