Vi fick en rolig dag med trädvattning, sång & musik, lekar och fika.