• Idag kom sagotanten till regnbågen! Väldigt spännande. Hon hette Kerstin! Väldigt spännande! Kerstin läste den fula ankungen för oss. En ganska sorglig och ledsam historia om hur det är att vara annorlunda och när andra är taskiga mot en då. 

Vi kommer jobba med denna saga nu under november. Läroplanen tar upp värdegrunden och handlar bland annat om hur vi är mot varandra, allas lika värde och att vi ska vara rädda om varandra. Vi kommer arbeta på olika sätt med denna saga tillsammans med barnen.