Vi är en av de skolor som kommit en bra bit på väg med förberedelserna inför DNP, som ska börja med åk 6 HT-24. Vi har blivit utvalda av Skolverket att deltaga i deras testomgång som görs tillsammans med Göteborgs universitet. Allt var förberett väl av åk 6 och provet skrevs men det blev bara ett halvt prov, sen slutade det fungera. Det är bara för Skolverket att fortsätta utveckla prov-plattformen ytterligare.

Bra att vi får vara med och prova samt ge feedback tillbaka. Detta kommer bidraga till ökad säkerhet och bättre drift samt att våra elever redan har fått prova på det nya sättet att skriva DNP i framtiden är bara en fördel.