Förra veckan fick vi i uppdrag att skapa en brevlåda så att vännerna i Kungaskogen kan skicka brev till oss, sagt och gjort barnen skapade med glädjen en härligt brevlåda med många olika färger, former och glitter. Idag fick vi till barnens förtjusning post i brevlådan, det var ekorren Snick som skickat ett brev och berättade att hen flyttat in i vår skog i en koja och med sig hade Snick två matematikpåsar som vi utforskade tillsammans i två grupper. Vi bekantade oss med siffrorna 0-9, de matematiska tecknen + – =, färger och formerna kvadrat, rektangel, triangel och cirkel.