Idag samlades nya elevrådet för innevarande skolår 2019/2020.

Under dagens möte har man pratat om vad det innebär att vara elevrådsrepresentant och vad som förväntas av representanten. Som representant för man fram klassens samlade tankar, kommer med önskemål och synpunkter samt fungerar som kamratstödjare på rasterna.

Dagens samtalsämne var klassernas trivselregler och vi har lyssnat på varandras regler och kommit fram till att de är mycket lika varandra och att skolans gemensamma trivselregler blir desamma som föregående läsår och kommer att föras in i årets likabehandlingsplan.