Idag hade elevrådet för det nya läsåret sitt första möte. Högst på dagordningen stod skolans gemensamma trivselregler som sammanställts från vår värdegrundsvecka i början på terminen.