Ett viktigt återkommande inslag i Kvadratens verksamhet är att vi arbetar med hur vi ska vara en bra vän. Denna gång har alla fått göra en kompisblomma. I blomman fick man skriva egenskaper som man tycker är viktig hos en vän.