Vi gör experiment med luft och skriver labbrapport.

Några av barnens kommentarer:

”luften i glaset gör att mitt finger är torrt när glaset är nere i vattnet”

”luft finns i ballongen eftersom fjädern åker iväg med hjälp av luften i ballongen”