I engelskan håller vi just nu på med ett läs- och skrivprojekt som vi kallar ”The Fairy Tale project”. Idag var det dags att lyssna på och analysera den klassiska sagan, Snövit, på engelska. Då vi använder oss av Getepic.com har eleverna möjlighet att få sagan uppläst samtidigt som de kan följa med i texten. Eleven gjorde analysen i grupp och utgick ifrån en analysmodell, detta för att få fram sagans olika delar och budskap. En lektion med gott samarbete!