Vi läser fakta och gör tankekarta med viktiga stödord. Imorgon ska vi skriva egna faktatexter med hjälp av tankekartorna. Vi började med att göra detta tillsammans på whiteboarden och nu gör eleverna detta i par. I nästa vecka ska eleverna göra detta på egen hand.