Eleverna läser faktaböcker om djur, de plockar ut stödord om miljö, utseende, föda och fiender. Hittar man någon annan intressant eller kul fakta så får man gärna ta med den informationen. Vi kommer skriva texterna digitalt så eleverna kan ge kamratrespons och så att kompisen lätt kan redigera sin text. När man är nöjd med sin text så får man läsa upp den för klasskompisarna.