Samarbetsövning där barnen skulle hitta likheter och skillnader…