Efter utelek i regnet, läste vi flanosagor. Vi läste om “Totte går till doktorn”, “När vi leker” och “När vi går och handlar”.

Barnen tycket det var spännande och satt och lyssnade länge.

Vi vill visa barnen att man kan läsa på många sätt genom att använda olika metoder, till exempel flanosagor som vi gjort idag.