Vi träffade vår fadderklass efter den gemensamma sångstunden på skolgården. De fick jobba tillsammans och lära sig mer om FN.