Idag uppmärksammade vi FN-dagen på skolan. Vi hade ett arbetspass tillsammans med våra faddrar i klass fem där vi såg på film om FN och Unicef. Vi vek även “loppor” som vi skrev trevliga uppdrag i. Hela skolan sjöng tillsammans på gården och vi i klassen tillverkade fredsduvor med fina budskap.