Denna veckan har vi uppmärksammat FN- dagen🩷 Vi har lyssnat och samtalat  till boken om Kanin & Igelkotten som går på förskolan. Vi har erbjudit barnen att trycka händer på vår FN tavla. Innan maten har vi tittat på film från Barnkonventionen som handlar om alla barns rättigheter och allas lika värde. Efter filmen har vi haft reflektionstid tillsammans kring filmen. Vi har lekt lekar som: Björnen sover 💤 och Följa John.

Tack för denna veckan💛