SOLSTRÅLENS BLOGG

Kvalitetsmåls vecka med digital träff med kompis klassen

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar . (Lpfö18. S.17 ) Här skapar vi höstträdet av löven vi plockat. förskolan ska ge varje barn...

Vi ritar av Dadda med hjälp av projektor. Sedan fortsätter barnen skapa med färg. Teknik och digitalisering på ett lekfullt sätt.

Vi skapar sagoträd.

Bakrutan gör bananmuffins härliga skratt och tillsammans räknar vi mått , pratar ingredienser och använder våra sinnen. (Lpfö 18. S13) Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp. Vi skapar ett Babbeland av barnens...

Vi har miniröris med Bamse.

Utöver miniröris har vi fortsatt arbeta med jaget. Uteaktiviteter, skapande med staffli i naturen . Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.Lpfö18 S.13

Solstrålen fortsätter med trygghet, tema Babblarna och Jaget.

Vi ritar av barnens kroppsbild och mäter längden. Vi pratar om var händerna ,fötterna och resten av kroppen heter. Barnen väljer vilken Babbelfärg de vill vara. Barnen väljer vilken Babbel de vill måla av i färg. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att...

Ny termin och vad passar bättre än värdegrundsvecka.

Vi arbetar med trygghet och tillsammans gör vi trivselregler. Vi har även valt att arbeta lite extra med barnkonventionen. 5 artiklar fokuserar vi på denna termin. Tema babblarna tar vi med i jaget, barnen får välja vilken Babbel de vill vara och då ritar vi av...

Glad Midsommar

Vi i Solhuset önskar er alla en härlig midsommar 🌸🍓 och en glad sommar. Tack för denna termin.